Sture Ekholm

I det här avsnittet får vi inte bara träffa en fantastisk vissångare, utan även personen bakom många andra vissångare. Stures är den enda personen som undervisat samtliga elever sedan starten av Nordiska visskolan.

Mycket nöje.

Om Sture Ekholm

Från Wikipedia:

Sture Ekholm gick 1975-1979 Teaterskolan i Helsingfors och arbetade därefter som skådespelare på Vasa Teater i Finland 1979–1983. Han deltog i flera TV-program i finländsk TV på 1980-talet.

Ekholm har på heltid arbetat som teaterregissör och teaterpedagog sedan 1984. I Sverige har Ekholm regisserat bland annat på Skånska Teatern i Landskrona och vid länsteatrarna i Växjö, Borås, Jönköping och Sundsvall, samt på många gruppteatrar från Skåne till Jämtland, och i Finland har han jobbat vid stadsteatrarna i Karleby, Nyslott och Björneborg. Ekholm har även regisserat flera sommarteatrar, såväl i Sverige som i Finland.

Vid sidan av regiarbetet har Ekholm arbetat som pedagog i scenframställning och sångtolkning, bland annat på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, och verkat som vissångare runt om i Norden, samt gjort många föreställningar med länsmusiken i olika län i Sverige. Han har även undervisat vid Teaterhögskolorna i Malmö och Helsingfors och hållit och håller i mängder av seminarier.

Om Vispodden

Vispodden görs av musikern och sångerskan Kristin ”Fornfela” Svensson och kommunikatören samt kulturentusiasten Johan Lundberg (Studio 1583) där vi lyfter upp och sätter fokus på visan. Med musiken som utgångspunkt snackar vi visa, liv och samhälle tillsammans med musikern bakom musiken.

Länkar till Sture Ekholm

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sture_Ekholmhttp://janhammarlund.se
Musikeni avsnittet har vi lånat från Gun Hemströms Youtube-kanal: https://www.youtube.com/gunsans100